Varför växer inte en sport som är så rolig och engagerande som karting? Vi står och stampar och tappar intresse för varje år det senaste decenniet. Har våra ungdomar tappat intresset. Nej det tror jag inte.
Är det för dyrt? Nja, jag tror inte det är dyrare idag än för 20 år sedan, relativt sett. Man har alltid sagt att det är för dyrt.
Är det för krångligt och avancerat. Ja, det tror jag. Karting började som en allemanssport, där de flesta byggde sin egen bil och allt skedde på en enkel teknisk nivå som alla kunde ta till sig. Med tiden har tekniken utvecklats, reglerna skärpts för att skapa sportlig rättvisa och det är i dag troligen ingen som kan hela regelsystemet ordentligt. Hur skall då nybörjare förstå kartsporten? Tröskeln att kliva in i sporten är så stor att inte ens de aktiva idag kan ge ett bra svar på de frågor som nybörjarna ställer.
Vi måste hitta tillbaka till folksporten Karting, göra det enklare, lite billigare och mindre tekniskt för att attrahera fler utövare av Karting.