I år har de nordiska länderna drabbats av ett kraftigt bakslag när det inte längre är tillåtet att resa över till angränsande länder och deltaga i vanliga nationella tävlingar. För att komma tillrätta med problemet att en del familjers våldsamma satsningar på att deras ungar skall få den rätta uppbackningen och ge en snabb karriär genom karting till formelbilsracing så finns det elittävlingar för mycket unga förare.

FIA bestämde då att kräva internationell licens för att köra en tävling utanför det egna landet och lägsta ålder för int. licens är 13 år. Det finns inskrivet i §18 i FIA International Sporting Code, som gäller generellt för alla sportgrenar.

Det var ett sätt att komma åt avarterna med underåriga förare på elitnivå som borde gå i skolan istället för att ligga ute på racebanorna.

På nationell nivå blev detta ett stort bakslag. Inga tävlingar i angränsande länder för förare under 13 år och för förare över 13 år så krävs alltså int icens till en kostnad 3 gånger den nationella licensen. Det betalar man inte för entaka tävlingar i angränsande land.

Det utbyte vi haft med spec. Norge och Danmark har därmed helt raderats. Tänk så många svenska förare som genom åren avslutat säsongen med DM Revanche i Köpenhamn och tänk hur många norska, danska och finska förare som har kommit till Göteborgs Stora Pris varje år. Nu är det ett minne blott.

Vi borde protestera mot detta och faktum är att CIK har vädjat till medlemsländerna att inkomma med synpunkter på hur FIA §18 drabbar kartsporten i resp land.

Men i Sverige vill vi inte tala om som det är och hur det drabbar det nordiska utbytet. KU vill invänta fakta och underlag fram till 2014 innan man är beredd ge ett svar???? Är det inte ett tjänstefel när man tydligt kan konstatera att den nya §18 drabbar kartsporten mycket hårt? Varför inte säga att vi vill inte ha det på detta sätt. Vi vill fortsätta som vi alltid gjort i Norden, ända sedan kartsporten föddes i början på 60-talet.