Blog Image

Prokart Blog

Om bloggen

Utan erfarenhet av bloggning låter jag den växa fram steg för steg och utvecklas av egen kraft. Naturligtvis kommer det mesta att handla om karting och synpunkter på klasser, tävlingar, rekrytering, regler, framtid och mycket annat. Efterhand behöver bloggen säkerligen delas in i kategorier för att få en slags struktur.

Svenska Spel stoppar sponsring av RF

Karting Posted on Tue, February 14, 2012 22:59:12

Vad har detta med Karting att göra? Jo, Svenska Spels årliga 20 miljoner har fördelats till idrottsförbunden och SBF har fått sin del av kakan. Hur mycket vet jag inte och hur det spillt över på Kartsporten har jag ännu mindre aning om. Det är förmodligen inte mycket för då hade vi förmodligen varit medvetna hur pengarna används.
Jag minns från förr att i Danmark så hade dansk karting ett avsevärt stöd från dansk Tippetjänst (eller liknande) och jag tror också Norge har ett liknande stöd som använts på ett kreativt sätt för att främja sporten i vårt grannland.
Hur skulle svensk Kartsport använda, säg 1 miljon kronor för att utveckla sporten?
En ny Karting on Tour? En satsning på elit-förare? En bred kampanj mot skolor och tonåringar? Eller vadå? Har du synpunkter på vad vi skulle kunna göra med en miljon kronor?Makten över karting

Karting Posted on Thu, February 09, 2012 23:51:29

Förberedelserna för årets tävlingssäsong pågår nu för fullt. Anmälan till Klippan Cup är öppen och många förare har redan anmält sig trots att vi har full vinter. Samtidigt pågår debatten på olika forum med nya regler, klassindelningar, däck, m.m.
Missnöjesyttringarna verkar kraftigare än vanligt i år. Upprörd förbundstekniker avgår med omedelbar verkar när KU publicerar Raket 95:an i Microutförande. Det stormar kring Sport 2000 och Formel Produktion. Vi hör även starka reaktioner däcksupphandlingen och diskvalificeringen av ett Intrepid-chassie som redan varit godkänt under många år.
Det är förvisso inte lätt att sitta i KU och vara alla till lags och de allra flesta har ingen aning om hur svårt uppdraget är. KU är väl också människor, eller?????
Jag blev härom dagen uppmärksammad på en kommentar från en god vän angående vårt kartingutskott. Han sade:”Är kartingutskottet införstådd med att vi har valt dem att efter bästa förmåga arbeta för sportens bästa. De är våra förtroendevalda och skall ta vara på våra intressen.” Jo visst är det så – i teorin.
Men handen på hjärtat hur mycket har du och jag att säga till om när det gäller valet av våra förtroendevalda. Å andra sidan, hur mycket bryr vi oss innan ett nytt utskott är valt. Det är väl först efteråt när det ena beslutet efter det andra går oss emot som vi reagerar.
Att klaga på ett forum eller på klubbmöten är ett sätt att få utlopp för sin egen frustruation men det sprider bara allmänt missnöje och ger sällan resultat. Vi har i Bilsporten en demokratisk ordning och en visserligen omständig men dock procedur att följa för att göra våra röster hörda. Det sker via din klubb eller via din SGA som genom motioner och skrivelser till KU kan påverka utvecklingen.
Så vem har egentligen makten över kartsporten?Klubbverksamhet

Karting Posted on Mon, January 16, 2012 09:04:31

Idag har jag varit på medlemsmöte med min klubb TEAM 13. Mötet var välbesökt med ett 50-tal medlemmar som lyssnade på styrelsens berättelser och planer. Det är viktigt för klubbkänslan att medlemmarna vet vad styrelsen gör och planerar och även kan få komma med sina synpunkter. Och det fanns synpunkter och önskemål, jag fick känslan av ett uppdämt behov som behövde få utlopp.
Som alla andra klubbar har även Team 13 problem med den “ideella” verksamheten och att få ekonomin att gå ihop. Det blir allt svårare att få ihop funktionärer till tävlingarna, kursledare, träningsvakter, etc. Delvis är kanske detta ett tecken på dålig klubbkänsla och engagemang.
Jag minns med lite nostalgi alla trevliga och intressanta månadsmöten vi hade förr i tiden. Där diskuterade vi senaste körda tävlingar och planerade kommande, vi pratade teknik och trimning över en kopp fika och alla kände alla.
Jag tror det är väldigt viktigt med en bra kontakt mellan styrelsen och medlemmarna. Det får inte bli ett vi – dom förhållande. Klubben är medlemmarna och det är deras intressen som måste styra styrelsearbetet. När medlemmarna är nöjda och tillfreds med klubbverksamheten sprids de positiva signalerna och intresset för klubben ökar.
Mötet idag var mycket positivt och jag hopps det följs av fler.Gott Nytt År all karting fans

Karting Posted on Fri, January 06, 2012 01:32:13

Tyvärr har jag varit dålig på att uppdatera bloggen. Trots allt har det hänt en hel del. Det som det snackats mest om den sista tiden är däcksupphandlingen. Många är upprörda över hur upphandlingen gått till, upprörda över att det måste till “mutor” eller bidrag för att få vara med i upphandlingen. Man menar att detta fördyrar sporten för alla under säsongen bara för att de som kör SM skall få fria däck och man ifrågasätter om sådana upphandlingskrav är förenliga med svensk lag och EU-praxis.

Men årets däcksupphandlingen skiljer sig inte nämnvärt från tidigare upphandlingar. Jo det som skiljer är att den som vunnit får ensamrätt i samtliga klasser under 3 år. Det rör sig alltså om en gigantisk upphandling med svenska mått mätt, vilket givetvis upprör känslorna i andra läger än vinnarens.

Jag vet inte riktigt vad jag skall tycka om denna upphandling. Ward Racing har uppenbart uppfyllt de ställda kraven i upphandlingen på bästa sätt. Jocke är en skicklig, småländsk affärsman i kartbranschen och har presenterat det bästa budet för KU. Däckfabrikatet, LeCont, är visserligen okänt på våra breddgrader men det är välkänt i många andra länder har även använts i CIK-tävlingar, så någon skit är det knappast.

Det jag kan tycka är lite märkligt är att KU vågar satsa allt på ett kort under hela 3 år utan att ha någon som helst erfarenhet av dessa däck. Jag tror inte att det finns några utförda tester av däcken under svenska förhållanden för alla klasser från Cadetti till KZ2.

Det många retar sig på är att det råder en total tystnad från KU och SBF, trots att många på SBFs Kartingforum uppmanat våra “chefer” att kommentera alla de frågor som ställs. Och det är något jag håller med om. Det är inte bra att sticka huvudet i sanden som en struts och tro att “ovädret” skall blåsa över. Besvara frågorna och redovisa hur man bedömt de olika anbuden. Vi är en relativt liten skara och borde kunna vara öppna och transparenta i ärenden som dessa.

Samtidigt vill jag poängtera att däcksupphandlingens innehåll och villkor upprättades förra året och nuvarande KU “ärvde” detta ärende från föregående KU.En dag med framtidsambition

Gokart=hyrkart Posted on Tue, November 08, 2011 23:41:58

Idag har jag haft två intressanta möten. Det första med Kjell Nordberg som är en sann entusiast och startat siten www.seniorkarting.se. Kjell är en entusiastisk senior som tjusats av kartingen race-känsla som samtidigt kombinerar en möjlighet för även äldre förare att uppleva fartens tjusning på relativt billigt och hanterbart sätt. Kjell har visioner om senior-förares möjligheter att praktisera racing på rätt nivå och till acceptabla kostnader. Målsättningen är att utöva racing och samtidigt ha roligt tillsammans med likasinnade.
I samarbete med SQ Racing AB planerar nu Kjell att arrangera några seniorträffar under vintern (off-season) för intresserade seniorer (dvs ungefär 40+-åldern) för dels diskussioner om nästa säsongs Senior-event(s) och dels underhålla/förbereda intrersset för kommande tävlingssäsong och vad Senior-förare kan få ut av denna.
Vi på Prokart Racing och SQ Racing AB stöttar Kjell i dessa ambitioner. Det kan bli något nytt och stort i svensk karting.
Det andra mötet hölls på Göteborg Karting Center med representanter från Västsvenska gokartuthyrare och handlade om en regional tävlingsserie med hyrkart i Väst-Sverige. En gammal tanke från undertecknad som kämpat för att både få Bilsportförbundet att tända på idén med hyrkartttävlingar som att hyrkartbolagen att organisera en regelrätt tävlingsverksamhet, från distriktsnivå till riksnivån. Nu dras en sådan verksamhet igång, till att börja med på regional nivå i Väst-Sverige men tanken är att den skall kunna växa ut till fler regioner och på sikt resultera i en tävlingskalender för gokart-tävlingar (hyrkart) över hela landet, med regionmästerskap och ett riksmästerskap på toppen i gokart.
Som alla vet så har vi sedan flera år tillbaka tagit ett beslut att tävlingsverksamheten inom Bilsportförbundet heter “Karting” medan uthyrningsverksamheten benämns “Gokart”.
Riksmästerskapen i gokart berör alltså inte Bilsportförbundets verksamhet utan det är en tävlingsform som organiseras av SGF = Sveriges Gokartuthyrares Förening.
Inom detta område “Gokart-tävlingar” ser jag att det finns en enorm potential. Det finns 100.000-tals utövare som vill ha lite mer utmanande övningar på våra gokartbanor och det finns SGF-företag som vill göra något åt denna utmaning. I slutändan finns det oerhört mycket för både uthyrarföretagen och Bilsportförbundet att vinna på detta koncept. Nu hoppas jag bara på att alla parter kan samarbeta och utveckla detta nya koncept på “kart-himlen”.Bättre förr?

Karting Posted on Fri, November 04, 2011 23:39:20

Som bekant har jag lång erfarenhet av karting, faktiskt har jag följt utvecklingen ända från 1960. Det har varit perioder där svensk karting varit mycket stark i ett internationellt perspektiv, spec. 60-70-talet med Lasse Forsman och Leffe Larsson som frontfigurer men även perioden från -85-95 när Team 13 fick sin nya bana och varje år körde EM och World Cup-tävlingar, perioder när vi såg kommande världsstjärnor som Michael Schumacher, Mika Häkkinen, Heidfeldt, Jan Magnussen och många andra på våra tävlingar, vilket stimulerade våra egna förare.
Nu har vi halkat efter i utvecklingen. När vi förr hade 10 förare i mästerskapstävlingar, har vi nu ett fåtal och antalet förare minskar dramatiskt också på nationella tävlingar.
Varför har det blivit så?
Det finns många orsaker. Dels har vi haft en period med en ledning av sporten som haft en mer förvaltande roll och mindre av visioner och framåttänk, vilket cementerat sporten i gamla spår och inte fört utvecklingen framåt.
Nationellt tror jag vi måste ta några steg tillbaka och se vad som var bra förr och försöka ta vara på de erfarenheterna, minska antalet klasser, ta bort begreppet “bearbetning förbjudet”, vilket bara gynnar “specialcylindrar” och andra komponenter som inte får bearbetas till homologeringsmått. Ta bort stängda tält i depåerna och underlätta för nya utövare att köra med äldre kartar på träningar, t ex varför får man inte köra en ICA-kart på en träningskväll idag? Varför stoppas en nybörjare som köper en äldre men funktionsduglig kart från att träna p g a att kedjeskyddet inte uppfyller gällande reglemente. Var lite mänsklig, hjälp nybörjarna in i sporten istället för att stoppa dem.
Det finns många spärrar som måste låsas upp för att öppna dörren till nya utövare. Där har klubbarna ett stort ansvar att ta vara på det stora intresse som faktiskt finns hos “Nybörjare”.Är karting rättsäkert?

Karting Posted on Thu, November 03, 2011 00:46:07

Jag har under en tid diskuterat homologeringsfrågor med Juridiska Kommittén, Bilstyrelsen, supportrar, vänner och bekanta och känner en överväldigande hopplöshet. Hur kan bilsporten leva med en så rättslös organisation?
En importör uppfyller alla krav för att homologera en motor i Sport 2000 som är en intressant klass för en lågprisprodukt från Kina. KU ändrar under pågående homologering godkännandet till Formel Produktion, där inga tävlingar arrangeras, dvs tävlingsförbud. SQ Racing överklagar till Bilsportförbundets Juridiska Kommitté, som kan bedöma om homologeringsprocessen följer gällande regler eller ej. Men NEJ, Juridiska vill inte ta ställning utan skickar ärendet vidare till Bilstyrelsen. Vad gör då BS? Jo, skickar tillbaka ärendet till KU för bedömning!!!!
Vad är detta för rättsbegrepp? Det är som när poliser utreder polisers övergrepp.
Får det gå till så här i ett demokratiskt samhälle?SQ Racing och Cheetah-motorn

Karting Posted on Thu, October 20, 2011 00:32:45

I kväll har jag kommenterat några inlägg på Nilsons Forum angående SQ-motorn och Sport 2000. Anonyma inlägg från signaturen Gäst verkar klart negativt inställd till SQ-motorn och att få in en ny motor i klassen som kan öka valmöjligheten för klassens förare och sätta lite prispress på övriga aktörer i klassen.
Det är alltid tråkigt med anonyma inlägg, människor som inte vågar synas med sin egen identitet utan gömmer sig bakom en intetsägande signatur som “Gäst”. Man märker ändå på sättet att uttrycka sig att personen bakom signaturen vet mer om både mig som spelar med “öppna kort” och om ärendet vi diskuterar, m a o en person som har större intresse i saken än han/hon vill stå för öppet.
Det jag tycker är märkligt är att inte alla välkomnar en nykomling som kan gjuta nytt blod i en kategori med stor potential för svensk karting, nämligen Hobbyåkarna, förare som ser det stora nöjet i att köra kart, som inser att de inte kommer att bli nästa svensk i Formel 1 men som tycker karting är så himla kul att de vill skaffa sig en egen kart, vara med på klubbträningen och kanske också ställa upp på enklare tävlingar i oldboysklassen Sport 2000.« PreviousNext »